GIÁM SÁT KỸ THUẬT

* Số lượng: 02

– Đảm bảo công việc tại công trường được quản lý một cách an toàn hiệu quả đáp ứng được yêu các yêu cầu kỹ thuật.

– Lên kế hoạch công việc và báo cáo đúng tiến độ.

* Nhiệm vụ:

– Kiểm tra bản vẽ, tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệm thu đảm bảo công trinh đạt chất lượng theo yêu cầu.

– Cung cấp bản vẽ cho tổ đội, chỉ đạo tổ đội hoàn thành công việc đúng biện pháp thi công, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ phê duyệt.

– Kiểm tra khối lượng công việc được thực hiện ở công trường

– Tham gia hỗ trợ cho cấp trên thẩm duyệt shop drawing của nhà thầu

– Thực hiện kiểm tra công tác an toàn và chịu trách nhiệm thực thi công tác an toàn lao động  theo yêu cầu tại khu vực được giao.

– Nghiên cứu, thực hiện công việc theo đúng quy trình của công ty (CMS)

– Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham gia cuộc họp, thu thập hình ảnh, báo cáo và viết báo cáo, chỉ thị về tình trạng công việc với các bên liên quan và cấp trên về tiến độ và chất lượng công việc được giao.

Phối hợp hỗ trợ công tác nghiệm thu nội bộ và nghiệm thu với Tư Vấn, Chủ Đầu Tư.

* Yêu cầu công việc:

– Tối thiểu – 02 năm kinh nghiệm cùng vị trí

– Ưu tiên – 05 năm kinh nghiệm cùng vị trí

– Ưu tiên – Đã từng làm việc công ty nước ngoài

* Học vấn:

– Tối thiểu – Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp

– Ưu tiên – Thạc Sỹ hoặc cao hơn trong lĩnh vực xây dựng dân dựng

* Những yêu cầu khác:

– Có kinh nghiệm làm Auto CAD, MS Office

– Khả năng kỹ thuật tốt, kỹ năng chú trọng đến chi tiết

– Có kỹ năng lập kế hoạch, hoạch toán vật tư

– Kỹ năng giao tiếp tốt, giải quyết vấn đề tốt

– Có khả năng quản lý tất cả các công việc liên quan đúng thời gian quy định

* Mức lương:

– Mức lương tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

-Được hưởng các chính sách theo quy định của nhà nước và công ty.