Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH HỒ CHÍ MINH 01 30/04/2017
GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỒ CHÍ MINH 02 30/04/2017