KHU HỌC F – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

fcccorpt.vnDự ánKHU HỌC F – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHU HỌC F – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nội dung đang được cập nhật…

    Địa điểmQUẬN 9 – TP.HCM
    Chủ đầu tưTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
    Gói thầuTHI CÔNG XÂY LẮP HỘI TRƯỜNG 500 CHỖ
    Quy mô
    Giá trị dự án12 TỶ ĐỒNG
    Tiến độ hoàn thành2003 - 2004

Dự án liên quan

Đối tác

Đối tác dự án

Đối tác xây dựng

Đối tác khác

Liên hệ

captcha

Gia nhập đội ngũ FCC