Kinh doanh máy móc & thiết bị

Công ty cung cấp các thiết bị & máy móc công nghiệp phục vụ cho thuê giai đoạn hay trọn gói công trình. Máy móc phục vụ xây dựng bao gồm: bơm bê tông (bơm cần & bơm tĩnh), cẩu tháp, máy xúc đất, vân thăng lồng