Giám sát công trình

Đội ngũ cán bộ & kĩ sư chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tổ chức giám sát thi công các Dự án của Công ty