Giám sát công trình

Đội ngũ cán bộ, kĩ sư, chuyên viên & quản lý chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm tổ chức giám sát thi công các Dự án của Công ty